می 31, 2020
کمکی دوچرخه

پیدایش کمکی دوچرخه ها

چرخ‌های آموزشی علاوه بر جلوگیری از زمین خوردن در زمان عدم تعادل، مانع از نوسان دوچرخه به چپ و راست در هنگام رکاب زدن می‌شوند. اما اگر چرخ‌های تمرین به طور صحیح تنظیم نشده‌باشد، مانعی برای یادگیری خواهد بود، زیرا در صورت کم بودن فاصله از زمین عملکرد دوچرخه را شبیه به سه چرخه می‌کنند.
می 12, 2020
دوچرخه سواری برای کودکان

آغاز دوچرخه سواری برای کودکان

آموختن دوچرخه سواری یکی از بهترین خاطرات کودکی هر شخصی به حساب می آیند اما گاهی به خاطر اشتباهات کوچک، کودکان حتی تا بزرگسالی از دوچرخه متنفر می شوند.اگر شما هم کودکی دارید که به دوچرخه علاقه دارد با ما همراه باشید، چرا که این مطلب برای آموزش نکات مهم برای دوچرخه سواری به کودکان و برای کمک به شما تدوین گشته است.