ژوئن 8, 2020
نقش چرخ دنده دوچرخه

نقش دنده ها در دوچرخه

دنده ها در دوچرخه وظیفه ی استفاده بهینه از نیرو را دارند. به این صورت است که شما با کمترین نیرو بیشترین مسافت را طی می کنید.این مقاله با هدف معرفی دنده ها و جایگاه آن ها در دوچرخه تدوین شده است.اگر شما نیز درباره کاربرد دوچرخه کنجکاو هستید این مقاله را تا پایان دنبال کنید.