آوریل 2, 2020
نوشیدن و دوچرخه سواری

نوشیدن و دوچرخه سواری

برای دوچرخه سواری زیر 60 دقیقه آب معمولی کافی است اما برای بیشتر رکاب زدن باید الکترولیت‌ها و کربوهیدرات‌ها را نیز در قمقمه خود داشته باشید! در واقع آب آشامیدنی انرژی خاصی را به شما منتقل نکرده و باعث می‌شود در طولانی مدت میل خود را به نوشیدن از دست بدهید