می 12, 2020
دوچرخه سواری شهری

دوچرخه و شهرهای مدرن

با افزایش جمعیت شهرها، دوچرخه‌سواری به طور فزاینده‌ای به عنوان پاسخی امیدوارکننده برای انواع مشکلات شهری، از جمله مسائل مربوط به ازدحام ترافیک، آلودگی شهری، انتشار گازهای کربن، کاهش هزینه‌های اقتصادی حمل و نقل و موضوعات گسترده‌تر مانند سلامت عمومی شهروندان و نشاط شهری شده است.