می 26, 2020
کتاب دوچرخه

معرفی کتابِ راهنمای طراحی مسیر دوچرخه شهری

راهنمای طراحی مسیر دوچرخه شهری که محصول ائتلاف بی‌سابقه‌ای از نقش‌آفرینان و طراحان محلی است، چگونگی تفکر شهرهای ما درباره خیابان‌ها (برای چه کسانی هستند، و بهترین استفاده از آن‌ها چگونه ممکن است) را تغییر می‌دهد.