فوریه 11, 2020
دردسر جدید دزدان دوچرخه

دردسر جدید دزدان دوچرخه

سیستم مانیتورینگ دوچرخه های هوشمند که توسط استارتاپ ایتالیایی به نام شرلاک توسعه یافته است