اکتبر 20, 2020
دوچرخه سواری و خودشناسی

دوچرخه‌سواری و خودشناسی

ارتباط بین ورزش و سلامت روان، مقوله‌ی جدیدی نیست و بسیاری از تحقیقاتی که قبلاً انجام شده‌اند، همبستگی قابل‌توجه بین این دو عامل را تأیید کرده‌اند.