ژوئن 4, 2020
رقابت های دوچرخه سواری

انواع رقابت های دوچرخه سواری

مسابقات دوچرخه سواری به دو بخش رقابتی و غیررقابتی تقسیم می‌شود که در این مقاله تمرکز بیشتر بر بخش رقابتی خواهدبود. البته به انواع بخش غیررقابتی هم اشاره خواهدشد. باید توجه داشته‌باشید که بیشتر سبک‌های بخش رقابتی در مسابقات المپیک حضور دارند و همچنین به‌صورت جداگانه دارای رقابت‌های بین‌المللی سالیانه هستند.