فوریه 20, 2020
دوچرخه اشتراکی

دوچرخه های اشتراکی

سرویس دوچرخه های اشتراکی در دنیا با استقبال خوبی مواجه شده و یک روش مناسب برای حل معضل ترافیک می باشد
فوریه 11, 2020
دردسر جدید دزدان دوچرخه

دردسر جدید دزدان دوچرخه

سیستم مانیتورینگ دوچرخه های هوشمند که توسط استارتاپ ایتالیایی به نام شرلاک توسعه یافته است