می 16, 2020
دوچرخه سواری در کرونا

آیا با وجود کرونا، دوچرخه سواری ممکن است؟

این روزها با همه گیرشدن ویروس کوید ۱۹ نگرانی‌ها و ترس همگانی جامعه را فراگرفته است و در نتیجه علاوه بر خود بیماری، حاشیه‌های روانی و جسمی ناشی از آن نیز مردم را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از ما را دچار سردرگمی کرده است که برای حفظ سلامت خود، خانواده و جامعه اطرافمان چگونه رفتار کنیم
مارس 26, 2020
زین دوچرخه

زین دوچرخه

زین جایی است که از طریق آن روی دوچرخه نشسته و به رکاب زدن فکر می‌کنیم. یک زین بد و یا غیر استاندارد ممکن ما را دلسرد کرده و از دوچرخه نا امید کند
فوریه 20, 2020
دوچرخه اشتراکی

دوچرخه های اشتراکی

سرویس دوچرخه های اشتراکی در دنیا با استقبال خوبی مواجه شده و یک روش مناسب برای حل معضل ترافیک می باشد