جولای 11, 2020
حوادث جاده ای دوچرخه

بررسی علل و ارائه راهکار برای کاهش حوادث جاده‌ای دوچرخه سواری

دوچرخه سواران نیز مانند دیگر کاربران جاده‌ها به هنگام سوار شدن بر وسیله نقلیه خود با خطرهای متفاوتی روبه‌رو هستند؛ با این حال آن‌ها با در نظر گرفتن احتیاط و حفظ آگاهی از محیط اطراف خود می‌توانند احتمال تصادفات مختلف را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.