دسامبر 12, 2020
بازیافت دوچرخه

بازیافت دوچرخه

هر وسیله مصرفی بعد از مدتی به دلایل خاصی غیر قابل مصرف می‌شود. گاهی اوقات به دلیل فرسودگی و یا از کار افتادگی و بالا بودن هزینه تعمیر و بازسازی، گاهی اوقات به دلیل عدم کارآمدی که به مرور زمان حاصل می‌شود و گاهی نیز صرفاً به علت اینکه دیگر آن وسیله مورد پسند و سلیقه ما نیست، کنار گذاشته می‌شود