ژوئن 6, 2020
دوچرخه برقی اشتراکی

همه می‌خواهند دوچرخه‌ برقی داشته باشند – حتی اوبر

دوچرخه سواری برقی کمی شبیه تبدیل شدن به هالک است. به طور مشخص، دوچرخه برقی بهتر از دوچرخه معمولی بود. حتی ممکن است از اتوبوس و تاکسی‌های تلفنی مانند اوبر نیز بهتر باشد.