ژانویه 11, 2021
People for Bike

با علاقمندان دوچرخه سواری دنیا آشنا شوید

انجمن دوچرخه سواری در آمریکا است که با 134 سال تجربه در زمینه حمایت از دوچرخه سواری فعالیت می کند این انجمن متعهد است که برنامه های ایمن و قابل دسترسی برای دوچرخه سواری ایجاد کند. این انجمن تمرکز بر ایجاد دوچرخه سواری ایمن تر، دسترسی آسان‌تر و سرگرم کننده‌تر را دارد.