دوچرخه

دوچرخه

این لوگو برای دوچرخه است و توسط ایمان مختارنیا طراحی شده است