دوچرخه سواری و قلب

دوچرخه سواری و قلب

دوچرخه سواری یکی از فعالیت های متناسب با سلامت قلب شناخته می شود و اخیراً به اثبات رسیده است که ورزش دوچرخه سواری یکی از بهترین فعالیت ها برای کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی است.